Infrastruktura i Środowisko. Narodowa Strategia Spójności. Uniwersytet Gdański Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego O Projekcie

O projekcie

Projekt „Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego” w całości jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu XIII, Działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego oraz budżetu państwa.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-008/12-00 z dnia 19.12.2012r.

Wartość projektu: 58 611 384,67 zł

Dofinansowanie: 100 % kosztów kwalifikowanych.

Ostatnio modyfikowane: 16.02.2016